ديكشنري پیشرفته فارسي

Platform: iPhone & iPad

Category: Reference

Version: 2.0

Downloads: 6K

Price: $2.99

181 Reviews


On other platforms:

Similar Android

App Icon
by TheFreeDictionary.com – Farlex
Reviews: 6,390
$3.99

Similar WP

App Icon
by Pavel Golub
Reviews: 61
$1.49

App description:

دیکشنری و مترجم پیشرفته انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

بیش از پانصد هزار کلمه و اصطلاح
بدون نیاز به اینترنت
تلفظ صوتی بدون نیاز به اینترنت
ویدجت برای ترجمه سریع تر
شامل بیش از پنجاه هزار مثال همراه با ترجمه فارسی. بر اساس دیکشنری قدرتمند آریانپور 
شامل تعریف انگلیسی لغات همراه با مثال و مترادف
شامل عبارت های مرتبط با کلمات
قابلیت لمس لغات و مشاهده معانی
ترجمه متن -این ویژگی نیاز به اینترنت دارد
قابلیت ستاره دار کردن لغات
قابلیت اصلاح و پیشنهاد لغات
...انتخاب لهجه انگلیسی: امریکایی-بریتانیایی- استرالیایی-ایرلندی


-------------------------------------

Persian to English and English to Persian  Dictionary and translator:

Includes more than 500,000  words and expressions
No internet connection required
English pronunciation (Even without internet) 
Widget for faster translation
Includes English definitions of words and examples.
Includes Related phrases of words
More than 50,000 example with Persian translation, based on strong Aryanpour dictionary.
Touch words and see the meanings
Translate any text( this feature requires internet connection)
Favorites words
Search History
Choose english accent: American, British, Australian...


TAG: app, iPhone & iPad,Reference