کتاب دهم

Platform: iPhone & iPad

Category: Book

Version: 1.0

Downloads: 148

Price: Free

0 ReviewsApp description:

کتاب دهم یک راهکار جهت نشر الکترونیک و ناشران است که در ان می توانید کتاب های فارسی و غیر فارسی را مطالعه کنید و درمیان انبوه کتاب های رایگان و غیر رایگان منتشر شده روی سایت گردش کنید.


•	امکان مطالعه بدون نیاز به اینترنت
•	 تنظیم آسان فونت
•	تنظیم نور مطالعه و حالت شب 
•	تنظیم حاشیه صفحات
•	پیمایش بسیار آسان در صفحات 
•	پشتیبانی از دو حالت مطالعه (افقی و عمودی)
•	انتخاب و ذخیره صفحات مورد علاقه

مزایای رقابتی 
•	رعایت حقوق معنوی ناشر با استفاده از رمزنگاری پیشرفته 
•	فرآیند جستجوی پیشرفته
•	قابلیت خرید بسیار آسان در داخل ایران


TAG: app, iPhone & iPad,Book


Similar Apps

App Icon
by Aaref Gharakhani
Reviews: 130
FREE
App Icon
by Majid Sharifi
Reviews: 806
FREE
App Icon
by Sadjad Bonabi
Reviews: 270
FREE
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 18
FREE
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 22
FREE
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 33
FREE
App Icon
by Mohammad Anwar
Reviews: 0
FREE
App Icon
by ololac Interactive
Reviews: 0
$6.99
App Icon
by LI JINLING
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Cuilian Su
Reviews: 0
$0.99

More from developer

App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 130
FREE
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 7
$0.99
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 22
FREE
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 116
FREE
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 0
$1.99
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 0
FREE
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 0
FREE
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 0
$1.99
App Icon
by ali fatoorechi
Reviews: 15
FREE