بازی نامها

Platform: iPhone & iPad

Category: Games

Version: 1.0

Downloads: 148

Price: $0.99

0 Reviews


On other platforms:

Similar Android

App Icon
by ELECTRONIC ARTS
Reviews: 346,253
FREE

Similar WP

App Icon
by Yves Pflieger
Reviews: 99
FREE

App description:

در بازی با نامها شما باید نامی را که ماشین برای شما در نظر گرفته است را حدس بزنید و به مرحله بعدی بروید .
این فقط یک بازی نیست بلکه آشنایی با نامهایی است که در زبان فارسی و در کشور عزیزمان رایج است می باشد .
شما می توانید در این بازی علاوه بر آشنایی با این نامها معانی آنها را هم بیاموزید .
امیدوارم این بازی برای فارسی زبانان مفید واقع شود .


TAG: app, iPhone & iPad,Games


Similar Apps

App Icon
by Nexus Original Ltd
Reviews: 597
FREE
App Icon
by Ardavan Kalhori
Reviews: 382
FREE
App Icon
by Ardavan Kalhori
Reviews: 143
FREE
App Icon
by babak aghakhani
Reviews: 10
FREE
App Icon
by DUBAIGEEK LTD
Reviews: 21
FREE
App Icon
by Bentolhoda Helmi
Reviews: 10
FREE
App Icon
by Bamdad Bahrani
Reviews: 11
FREE
App Icon
by Morteza Najafvand Asl
Reviews: 10
FREE
App Icon
by Issatis UG
Reviews: 45
FREE
App Icon
by Ali Shekari
Reviews: 0
FREE
App Icon
by armin habiban
Reviews: 0
FREE
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99

More from developer

App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 283
$3.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 30
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 10
$1.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 163
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 416
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
$0.99