جدولباز

Platform: iPhone & iPad

Category: Entertainment

Version: 3

Downloads: 626

Price: $1.99

10 ReviewsApp description:

آیا می خواهید حافظه خود را تقویت کنید و از بیماری آلزایمر بدور باشید ؟
آیا می خواهید ورزشی فکری و ذهنی داشته باشید ؟
آیا می خواهید اطلاعات عملی و اجتماعی و عمومی خود را تقویت کنید ؟

حل جدول کلمات متقاطع یکی از بهترین و کم هزینه ترین راهی است که می توانید انتخاب کنید .
جدولباز به شما کمک می کند  تا با تکنولوژی روز دنیا که همیشه همراه شما است  راحت تر به این اهداف رسیده و از سلامت روحی روانی بالا برخوردار گردید .


TAG: app, iPhone & iPad,EntertainmentMore from developer

App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 340
$3.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 30
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 163
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 416
FREE
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Iman Ghasempour
Reviews: 0
$0.99