AVA - Từ điển Anh-Việt Việt-Anh

Platform: iPhone & iPad

Category: Utilities

Version: 1.8

Downloads: 614

Price: Free

10 Reviews


On other platforms:

Similar Android

App Icon
by Võ Duy Tuấn
Reviews: 9783
FREE

Similar WP

App Icon
by theu dinh
Reviews: 7
FREE

App description:

- Từ điển Offline, nhưng bạn phải connect vào internet ở lần mở app đầu tiên để download dữ liệu ( khoảng 1 phút)
- Dịch từ Anh sang Việt, Việt sang Anh 
- Dịch liên tục từ kết quả vừa dịch => người dùng chỉ đơn giản touch vào chữ cần dịch trong kết quả vừa dịch được, RẤT TIỆN LỢI 
- Cho phép setting Font chữ và kích thước cũng như Theme 

***** Điều quan trọng nhất của ứng dụng này là: luôn được bổ sung tính năng mới và sửa lỗi ở các phiên bản tiếp theo. *****


TAG: app, iPhone & iPad,UtilitiesMore from developer

App Icon
by Tam Tam
Reviews: 15
FREE
App Icon
by Tam Tam
Reviews: 12
$9.99
App Icon
by Tam Tam
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Tam Tam
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Tam Tam
Reviews: 5
FREE
App Icon
by Tam Tam
Reviews: 24
FREE