حساب و کتاب

Platform: iPhone & iPad

Category: Finance

Version: 2.5.4

Downloads: 6K

Price: Free

33 Reviews


On other platforms:

Similar Android

App Icon
by Milad
Reviews: 10
FREE

Similar WP

App Icon
by FSystem Ltd
Reviews: 4540
FREE

App description:

این برنامه یک ابزار مناسب برای محاسبه اقساط وام ها و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.

*محاسبه اقساط وام با شرایط مختلف

*محاسبه نرخ سود سپرده گذاری ها

*پشتیبانی از ریال و واحد های پولی معتبر و رایج در ایران و سراسر دنیا

*ماشین حساب برای سهولت در محاسبات


TAG: app, iPhone & iPad,FinanceMore from developer

App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 10
$8.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$9.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$14.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$1.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$9.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$1.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$19.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$14.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$2.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$11.99
App Icon
by Amir Kamali
Reviews: 0
$4.99