موسسه زبان كيش

Platform: iPhone & iPad

Category: Catalogs

Version: 1.3.7

Downloads: 82

Price: Free

0 ReviewsApp description:

موسسه کیش با سابقه ای طولانی در زمینه آموزش با همکاری ام تيم اقدام به تولید نرم افزار موبایل نموده است. 
این نرم افزار موبایل که شامل بخش های اطلاع رسانی، معرفی موسسه، معرفی اساتید و شعب، مقالات و آموزش و .... میباشد، تمام نیازهای جانبی و ضمن آموزش هنرجویان موسسه را بر طرف خواهد نمود.


TAG: app, iPhone & iPad,CatalogsMore from developer

App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 63
FREE
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 5
FREE
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 5
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 8
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
FREE
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 5
FREE