وصال يار

Platform: iPhone & iPad

Category: Book

Version: 1.2.5

Downloads: 156

Price: Free

5 ReviewsApp description:

در این اپلیکیشن شما می توانید دعای عهد را به صورت صوتی و نوشتاری مورد قرائت قرار دهید
امکان متوقف کردن صوت در این اپلیکیشن وجود دارد


TAG: app, iPhone & iPad,Book


Similar Apps

App Icon
by Mansoor Albelali
Reviews: 176
FREE
App Icon
by Perfectway for Computer Systems Est.
Reviews: 0
FREE
App Icon
by AHMAD ALOUN
Reviews: 0
FREE

More from developer

App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 63
FREE
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
FREE
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 5
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 8
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
FREE
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by mahnaz rad
Reviews: 5
FREE