قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan

Platform: iPhone & iPad

Category: Book

Version: 5.1

Downloads: 153K

Price: Free

883 Reviews


On other platforms:

Similar WP

App Icon
by TopOfStack Software
Reviews: 23
FREE

App description:

قرآن با ترجمه فارسی و تفسیرالمیزان

قرآن را بخوانيد، به ترتيل آن گوش بسپاريد و تفسير آنرا فراگيريد

قرائت قرآن و تفسير آن را با روش امروزين روى گوشى هوشمند و تبلت خود دريافت كنيد. با نرم افزار قرآنى ما رابطه حسى دلپذيرى را با كلام الهى تجربه خواهيد كرد 

مشخصات نرم افزار
 
•	مصحف كامل قرآن
•	ترجمه فارسى آيات 
•	تفسير الميزان (علامه طباطبايى) مرتبط با هر آيه به زبان فارسی
•	قرائت ترتيل آيه به آيه با صداى استاد شهريار پرهيزکار
• 	گوش دادن به ترجمه گويا (استاد فولادوند)، آيه به آيه، به همراه ترتيل و يا به صورت مجزا	
• 	امکان دانلود و گوش دادن به تفسیر گويا (استاد محمدعلی انصاری)، آيه به آيه، به همراه امکان ضبط دائمی فایل‌های صوتی
•	قابليت اشتراك گذارى فایل‌های صوتی مربوط به هر آيه (ترتیل، ترجمه و تفسیر گویا) در شبكه‌هاى اجتماعی
•	قابليت كپى كردن و اشتراك گذارى متن و ترجمه‌ی آیات در شبكه‌هاى اجتماعی
•	قابليت جست‌وجو در بين آيات و كلمات قرآن و ترجمه‌ی آن
•	قابليت جست‌وجو در تفسير الميزان 
•      برای استفاده‌ی راحت‌تر در تاریکی شب Night Mode قابليت حالت شبانه
• 	قابليت انجام بزرگ‌نمايى متن قرآن و ترجمه‌ی آن و تفسير الميزان 
•	نشانه گذارى صفحات قرآن جهت تشخيص و دسترسى سريع 
•	نشانه گذارى آيات دلخواه و برگزيده
•	امکان تنظیم زمان يادآوری برای قرائت روزانه‌ قرآن مجید 
•	نمایش «آیه روز» به طور روزانه و در زمان دلخواه
• 	راهنماى استفاده از نرم افزار
-------------------------------------------------------------------------------

Quran with Farsi Translation and Tafsir Almizan

Read and listen to Quran, and study and learn its tafsir.

Our Quran reader app gives you a pleasant experience with its intuitive interface and offer a stylish way to read Quran and its tafsir on your smart phones and tablets.

The app features: 

•	Complete Quran like the actual Mus'haf
•	Translation of each verse in Farsi 
•	Tafsir Almizan in Farsi by Allamah Tabatabaei linked to each verse 
•	Verse-by-verse audio recitation by Shahriar Parhizkar
• 	Farsi audio translation (Fooladvand), verse by verse
• 	Farsi Audio Tafsir (Muhammad Ali Ansari), verse by verse, with download manager
•	Sharing audio files (Tartil, Translation and Audio Tafsir) on social media
•	Copy/pasting a verse or sharing on social media
•	Full text search throughout Quran verses and its translation
•	Full text search throughout Tafsir Almizan
•	Night Mode option for an easier night time reading
•	Zoom in/Zoom out feature
•	Bookmarks for marking your progress or quick access
•	Favourites to mark verses that you like
•	Reminder for daily recitation of Quran
•	Daily display of "The Verse of The Day"
• 	App tour guide teaching you how to use the app features


TAG: app, iPhone & iPad,Book


Similar Apps

App Icon
by Majid Sharifi
Reviews: 793
FREE
App Icon
by Adnan Seddighi
Reviews: 160
FREE
App Icon
by Mojtaba Ghasemiadl
Reviews: 101
FREE
App Icon
by R Rezaiifar
Reviews: 445
FREE
App Icon
by Greg Vick
Reviews: 324
FREE
App Icon
by ololac Interactive
Reviews: 14
$1.99
App Icon
by Ardavan Kalhori
Reviews: 90
FREE
App Icon
by rohullah ahmadi
Reviews: 12
$0.99
App Icon
by UK PRESS TV LTD
Reviews: 21
FREE
App Icon
by Pablo Jadzinsky
Reviews: 25
FREE

More from developer

App Icon
by Reza Ataiy
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza Jazayeri
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza Qorbani
Reviews: 7
$0.99
App Icon
by Reza ALIZADEH
Reviews: 10996
FREE
App Icon
by Reza Ibrahim
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Reza Safari
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza shah
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza ALIZADEH
Reviews: 9
$0.99